top of page

VASTUULLISUUS
ESPOON JÄÄTAITUREISSA

TASA-ARVOINEN JA TURVALLINEN SEURA

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Haluamme, että jokainen saa nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Edistämme liikunnan avulla tasa-arvoa, tuemme kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Kannustamme positiiviseen, harjoittelua edistävään vuorovaikutukseen emmekä hyväksy kiusaamista, syrjintää, häirintää tai epäasiallista kohtelua. Jokainen seuramme jäsen on liittyessään sitoutunut noudattamaan Espoon Jäätaitureiden sääntöjä, Suomen Taitoluisteluliiton eettisiä sääntöjä ja SUEK:n doping-sääntöjä

Seuran jäsenet ovat yhdenvertaisia riippumatta ihmisen kansallisesta alkuperästä, rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.

 

Pyrimme toiminnassamme ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Olemme mukana matalan kynnyksen toiminnassa ja pyrimme löytämään lapsille ja nuorille aina sopivan harrastusryhmän. Teemme seurayhteistyötä luistelijoiden edun mukaisesti. 

YMPÄRISTÖN KESTÄVÄ KEHITYS

EsJt toimii jäsenenä Espoon Jääurheilun Tuki ry:ssä, jonka tehtävänä on harjoitushallien rakentaminen ja ylläpito Espoossa. EsJt on mukana laatimassa kestävän kehityksen periaatteille rakentuvaa toimintasuunnitelmaa, jonka  tavoitteena on ajantasaisen energiatehokkuuden noudattaminen olemassaolevissa jäähalleissa ja uusimman teknologian hyödyntäminen uusissa hallihankkeissa. EJUT huolehtii myös hallien täyden käyttöasteen ylläpidosta.

 

Pyrimme suosimaan harjoitustiloja, jotka ovat hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Leppävaarassa, Matinkylässä ja Tapiolassa. Pyrimme järjestämään oheisharjoittelun jääharjoittelun lähellä, jotta ylimääräiset kuljetukset voidaan minimoida.

Kannustamme arjen kuljetuksissa kimppakyyteihin. Kotimaan kisa- ja leirimatkat tehdään mahdollisuuksien mukaan kimppakyydeillä tai busseilla. Ulkomaan kilpailuissa suosimme suoria lentoja ja selvitämme lentojen CO2-päästöjen kompensointia koskevat mahdollisuudet.

 

Valitsemme seuran varusteiksi laadukkaita tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja jotka ovat kierrätettävissä. Kierrätettävyyden parantamiseksi luistelijoiden nimiä ei paineta varusteisiin. 


Seuraamme toiminnassamme Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) sääntöjä, eettistä ohjeistusta ja vastuullisuusohjelmaa.

OLETKO SINÄ KOHDANNUT EPÄASIALLISTA KÄYTÖSTÄ TAI HÄIRINTÄÄ URHEILUSSA? 

Seuran sisällä voit ottaa yhteyttä sovittelutoiminnasta vastaavaan henkilöön hanni.nevas(at)espoonjaataiturit.fi, seuran toiminnanjohtajaan toiminnanjohtaja(at)espoonjaataiturit.fi tai seuran puheenjohtajaan puheenjohtaja(at)espoonjaataiturit.fi.

Voit myös halutessasi laittaa viestiä anonyymisti alla olevalla lomakkeella. Viesti menee suoraan seuran puheenjohtajan sähköpostiin.

Kiitos viestistäsi!

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös Väestöliiton Et ole yksin -tukipalveluun tai ilmoittaa urheilurikkomuksesta SUEK:in ILMO:n kautta. 

 

Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat sekä seuran työntekijät ja vapaaehtoiset. 

 

Ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa esiintyy väistämättä joskus ristiriitoja ja konfliktitilanteita, mm. koettua kiusaamista, mieltä pahoittavaa käytöstä ja väärintulkintoja. Näiden tilanteiden ratkaisemiseksi EsJt:ssä on käytössä sovittelumalli. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ristiriitatilanteisiin tai koettuun kiusaamiseen puututaan, sitä nopeammin asiat saadaan selvitettyä.


Sovittelijat ovat puolueettomia, eivät jaa rangaistuksia ja heitä sitoo vaitiololupaus. Mahdollisen, sovittelun tuloksena syntyvän sopimuksen toteutumista seurataan. 

 

Seura toimii vastuullisena työnantajana, joka tarjoaa työntekijöilleen asianmukaiset työolot ja reilut työehdot. Koulutamme uusia luistelukouluohjaajia ja tarjoamme nuorille työmahdollisuuksia.

20230212-JO1_3645.jpg

TUKIRAHASTO

Seuramme tukirahasto on tarkoitettu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eläville perheille. Haluamme, ettei yksikään luistelija joudu luopumaan harrastuksestaan perheen äkillisten taloudellisten muutosten, työttömyyden tai luistelijan lähipiiriä kohdanneiden vaikeuksien takia.

 

Tukea voi hakea seuran jäsenenä olevan lapsen tai nuoren kausimaksuihin. Tuesta päättää seuran hallitus tukirahaston varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. Hakemusten tiedot ovat luottamuksellisia, ja tukirahaston asioita käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Varat tukirahastoon kertyvät lahjoituksista, tapahtumista ja kilpailuista saatavista tuloista sekä yhteistyöstä yrityksien kanssa. 


Pyydämme tuen hakemisesta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä sähköpostilla tukirahasto(at)espoonjaataiturit.fi, jonka jälkeen palaamme lisäohjeiden kera.

bottom of page