top of page
kaikki_taitol_rgb_72dpi.png

Espoon Jäätaitureille on myönnetty Tähtimerkki kolmelta osa-alueelta. Lasten ja nuorten liikunnan Tähtimerkin saimme ensimmäisenä taitoluisteluseurana syksyllä 2020. Huippu-urheilun Tähtimerkin saimme yksinluistelun osalta 2022 ja muodostelmaluistelun osalta 2023, ja olemmekin Suomen ainut seura, jolla tämä tunnus on molemmista lajeista. Kolmas ja viimeinen Tähtimerkki myönnettiin helmikuussa 2024 aikuisluistelun osalta.

MIKÄ ON TÄHTISEURA?

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja suomalaisen urheilun keskeisen vahvuuden, seuratoiminnan, tukeminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät sekä kehittää säännöllisesti omaa toimintaansa ja seurakulttuuriaan. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Suomalainen urheilu ja liikunta loistavat Tähtiseuroissa!  

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä. Tähtiseurassa on myös hyvin toimiva hallinto ja seuran johtaminen tukee toimintaa. Seuran viestintä on esimerkillistä ja seuran ihmisistä ja toimijoista pidetään huolta.

Lue lisää:

Tähtiseurat - Suomen Olympiakomitea 

Tähtiseurat - Suomen Taitoluisteluliitto

HUIPPU-URHEILUN TÄHTIMERKKI

Huippu-urheilun osa-alueen merkki kertoo, että seuralla on kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita, laadukasta seuravalmennusta ja halu kehittää toimintaansa entistäkin paremmaksi, ja että se luo huippu-urheilijoille entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä. Huippu-urheilun Tähtiseurassa tuetaan ympärivuotisesti ja ammattimaisesti luistelijan polkua nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Huippu-urheilun Tähtiseura on oman lajinsa edelläkävijä, joka ohjaa resursseja urheilijoidensa tukemiseen sekä vahvistaa seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

LASTEN JA NUORTEN TÄHTIMERKKI

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seurassa edistetään lasten ja nuorten kasvua, monipuolisia liikuntataitoja ja urheilullisia elämäntapoja. Seuran kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan kilpaillen tai harrastaen. Lasten ja nuorten Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

AIKUISLIIKUNNAN TÄHTIMERKKI

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura järjestää aktiivista aikuisten liikuntatoimintaa, tarjoaa joustavia osallistumisvaihtoehtoja sekä ohjattuja ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Seuran toimintaan on helppo tulla mukaan, ja seura mahdollistaa toimintaan osallistumisen kaikille liikkujille. Aikuiset-Tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

URHEILU LOISTAA TÄHTISEURASSA. VALITSE VIISAASTI, VALITSE TÄHTISEURA.
bottom of page